Jaroměřský střevíček

Jaroměřský střevíček, to je název soutěže ve společenském tanci, kterou pořádá náš taneční klub ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Jaroměři a za přispění sponzorů. Koná se většinou na konci května nebo na začátku června.

Soutěžení

Nejen, že pořádáme taneční soutěž, ale také se tanečních soutěží účastníme. A nedopadáme zrovna nejhůře. Máme výborné taneční páry. Jezdíme na soutěže neregistrované (hobby), ale i registrované - pro páry registrované v Českém svazu tanečního sportu.

Páry reprezentující nyní TK Step:

Jan Vaněk - Alena Cejnarová
    - registrovaní - dospělí standard(třída C) a latina(třída B)
Jan Kočnar - Anežka Knitlová
    - neregistrovaní - dospělí latina
Vladislav Hetfleiš - Petra Lhotová
    - neregistrovaní - dospělí latina

Úspěšné páry:

MČR neregistrovaných v Praze:
2. místo - Filip Janoušek - Petra Kilevníková
3. místo - Václav Kleprlík - Jana Jarkovská

Neregistrované taneční páry:
Jan Kočnar - Anežka Knitlová - Hobby latina dospělí

Registrované taneční páry:
Luděk Kopáček - Hana Janáková - taneční třída C - latina dospělí, standard dospělí
Jan Dvořáček - Darina Friedrischková - taneční třída B - latina junioři
Ondřej Pultar - Lada Štajglová - taneční třída C - latina dospělí
Luboš Ročňák - Lucie Rybová - taneční třída C - latina junioři
Zdeněk Šátek - Žaneta Kopáčková - taneční třída C - latina dospělí
Jan Vaněk - Alena Cejnarová - taneční třída C - standard dospělí, B - latina dospělí